Приобщаващо образование

 • Автор:9786197315547

Казуси от училищната практика

 

В изданието ще намерите казуси от училищната практика с експертен коментар, практически съвети и нормативно регламентирани решения, свързани с:

 

 • подкрепа за личностно развитие;
 • обхват и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и прилагане на Механизма за съвместна работа на институциите, приет с ПМС № 100 от 08 юни 2018 г.;
 • превенция на агресивните прояви и преодоляването на проблемното поведение;
 • жалби, сигнали, санкции и други;
 • организация и провеждане на занимания по интереси.
Характеристики +
Страници:
192
Издателство:
Раабе България
Корица:
Твърда
Година:
2020
Език:
Български
ISBN:
9786197315547
Подробно описание +

Съдържание:

Казуси, свързани с подкрепа за личностно развитие

 • Осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие за превенция на обучителни затруднения
 • Осигуряване на достъп до образование, в т.ч. приобщаващо образование на малолетно дете, търсещо или получило международна закрила
 • Осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученик със специални образователни потребности
 • Осигуряване на подкрепа за личностно развитие на ученик с изявени дарби
 • Лекарска комисия препоръчва контактите на дете да бъдат ограничени. Как детето да продължи образованието си, без да контактува с други деца?
 • Ученик със специални образователни потребности, на който му предстои да завърши седми клас само с удостоверение за завършен клас
 • Ресурсен учител не е допускан в клас, в който има ученик със специални образователни потребности, от свой колега, учител на класа
 • Семейство се премества да живее в друга държава
 • Постъпила молба от родител за записване на ученик, идващ от чужбина
 • Ученик идващ от чужбина
 • Отлагане постъпването в първи клас
 • Преместване на ученик по време на първия учебен срок

Казуси, свързани с обхвата и включването в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и прилагане на механизма за съвместна работа на институциите, приет с ПМС № 100 от 08 юни 2018 г.

 • Липса на положителни родителски модели и системен родителски контрол
 • Непълно семейство и липса на здрави родителски опори
 • Нисък социално-икономически статус на семейство, в което образованието не се припознава като ценност
 • Многочленно семейство с нисък социално-икономически и образователен статус, в което на образованието не се придава особена стойност
 • Дете с множество увреждания, отглеждано в център за настаняване от семеен тип
 • Непълно семейство, липса на пълноценна родителска грижа
 • Липса на легитимна родителска грижа и системен контрол върху поведението на ученик
 • Отрицателни ролеви модели в семейството, в т. ч. свързани с конфликт със закона

Казуси, свързани с превенция на агресивните прояви и преодоляване на проблемното поведение

 • Агресивни прояви в училище
 • Агресивно поведение на ученик
 • Прояви на несдържаност от ученик в V клас
 • Комуникация в социална мрежа
 • Занижен родителски контрол

Казуси, свързани с жалби, сигнали, санкции и други

 • Постъпила жалба във връзка с извършен подбор за длъжността "учител по предмети от философския цикъл"
 • Запитване от главен учител
 • Спряна стипендия на ученик – въпрос от родител
 • Постъпил сигнал от родител
 • Постъпило писмо от родители на ученици относно недопустимо поведе-ние на учител
 • Промяна в длъжностната характеристика на заместник-директор по административно-стопанската дейност
 • Постъпила жалба от родител
 • Постъпило писмо от родител, с което изразява недоволство от процедура-та по налагане на санкции на учениците
 • Постъпила молба от група родители, с която се иска началото на учебните часове в училището да бъде променено
 • Постъпило възражение от учител
 • Отмяна на санкция
 • Заповед за налагане на санкция - съдържание
 • Изслушване на ученик преди налагане на санкция
 • Участие на родителите в процедура за налагане на санкция
 • Участие на структурите за закрила на детето в процедура при налагане на санкция
 • Учители искат налагане на санкция на ученик със специални образователни потребности
 • Освобождаване на ученик от учебния процес
 • Освобождаване на ученик от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт

Казуси, свързани със занимания по интереси

 • Часовете за занимания по интереси не формират и не допълват нормата за задължителна преподавателска работа
 • Учителите в групи за целодневна организация подпомагат ръководители-те на групи за занимания по интереси, когато тези занимания се провеждат в рамките на целодневната организация на учебния ден
 • Родители на ученици могат да провеждат занимания по интереси, но при определените нормативни изисквания
 • Заниманията по интереси може да се провеждат по време на целодневната организация на учебния ден извън дейностите по самоподготовка
 • Сформиране на групи и изготвяне на училищна програма за занимания по интереси

Доставка +

Доставка

 

Доставката се извършва до посочен от вас адрес или офис на куриерска фирма „Спиди”  в рамките на работното време на куриерскata фирмa.

Срок за доставка – От 3 до 5 работни дни, с изключение на населените места, които куриерска фирма „Спиди” обслужват по график. 

 

Плащане с наложен платеж или банков превод!

При плащане с наложен платеж, трябва да заплатите дължимата сума при получаване на пратката.

Време за доставка: От 3 до 5 работни дни! 

Доставката се изчислява автоматично от системата на куриерска фирма „Спиди”.

Ориентировачната цена на доставка до офис на „Спиди3.40 лева.

Ориентировачната цена на доставка до адрес със „Спиди4.20 лева.

Безплатна доставка за поръчка над 50.00 лева.

 

Тази сума може да варира според наложения платеж, броя, обема и теглото на поръчаните стоки, както и населеното място на получателя.

В случай, че сте избрали начин на плащане "Наложен платеж", моля запазете разписката за изплатен Пощенски Паричен Превод, която куриерът издава при доставката.

Тя съответства на документа Касова бележка.

За поръчките с фактура този документ се прикачва към фактурата.
Изпратена и непотърсена поръчка в рамките на 7 дни се анулира и се връща към нас.

Доставката се извършва до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България.

Не се носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства в възможно да се удължава срока за доставка, като Потребителят своевременно се информира за това. 

Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

 

Начин на плащане +

Заплащането на направените поръчки може да се извършва по няколко начин:

 1. В брой/с наложен платеж – плаща се на куриера, който доставя продуктите; заплащате стойността на Вашата поръчка без допълнителни такси освен посочената крайна стойност на поръчката в сайта.
 2. По банков път – клиентът заплаща стойността на поръчката по посочената банкова сметка в лева. Поръчката ще бъде изпълнена след получаване на паричния превод по сметката на МАЙ БУУК ЕООД.