Филтри
Автор:
Издателство:
Корица:
Език:
Цена
 лв.
 лв.

Правна литература

Подреди по
Дата (ново към старо)
Ново
Организации с нестопанска цел - 9. издание
Организации с нестопанска цел - 9. издание

редставена е уредбата на юридическите лица с нестопанска цел и техните отношения с държавата. Помес

Ново
Данъчно облагане и счетоводно приключване - 2020
Данъчно облагане и счетоводно приключване - 2020

зданието включва: книга-годишник компактдиск потребителско име и парола за достъп до сайта: www

Ново
Групиране на наказанията при множество престъпления
Групиране на наказанията при множество престъпления

„При разработката на темата много добре разбирам, че не може да се осигури равен старт при пре

Ново
Социални права на българските граждани
Социални права на българските граждани

Книгата е предназначена за съдии, адвокати, работодатели, синдикални дейци, за службите по труда и с

Ново
Социално осигуряване - 2020 година + CD
Социално осигуряване - 2020 година + CD

Изданието отразява състоянието на законодателството към 15 юли 2020 г.Автори и съставители: Ивайло И

Ново
Социално осигуряване - 2020 година
Социално осигуряване - 2020 година

Изданието отразява състоянието на законодателството към 15 юли 2020 г.Автори и съставители: Ивайло И

Административен процес - Сборник нормативни актове - 2020 - Кино Лазаров

Сборникът е актуализиран към 17.06.2020 г Съдържание: Административнопроцесуален кодекс Закон з

България и светът 2019 - Годишен анализ

СЪДЪРЖАНИЕПредговор Цветан Цветанов, председател на Управителния съвет на ЕАЦСForeword Tsvetan Tsvet

Българско гражданско процесуално право - БГПП - Живко Сталев - Десето издание

Настоящото издание е десето поред и второ изцяло по новия Граждански процесуален кодекс. Сериозните

Спиране на исковото производство

Книгата е посветена на института на спирането в исковия граждански процес. В нея са разгледани както

Административен процес 2020 г.

Представена е нормативната уредба на административния процес. Поместен е Административнопроцесуалн

Особени залози и други обезпечения 2020 г.

С поместените извлечения от Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Кодекса на търгов

Обществени поръчки - 17 издание

В предстоящото актуализирано издание на сборника ще бъдат отразени промените в Правилника за прилага

Закон за здравното осигуряване - 16 издание

Поместен е Законът за здравното осигуряване, с който се уреждат задължителното и доброволното здравн

Кодекс за социално осигуряване - 28 издание

Представена е законовата уредба на задължителното и доброволното социално осигуряване – Кодекс

Европейско кооперативно дружество

Потребностите за устойчив, интелигентен и интензивен стопански растеж и всестранното задълбочаване н

Данъчно облагане 2020 - коментар

Настоящото издание предлага пълния текст на данъчните закони с последните им изменения и подзаконови

Курс по Криминалистика - Том 1 - Въведение в криминалистиката

Курсът по криминалистика е проектиран в няколко тома, всеки от които има самостоятелен предмет в съо

Унищожаемост на договорите поради измама

Книгата представлява първото самостоятелно изследване у нас на измамата като основание за унищожаемо

Социално и здравно осигуряване 2020

Сборникът съдържа най-важните нормативни актове, необходими за прилагането на общественото и здрав

Вещи в природно състояние - собственост и отговорност за вреди

В началото на ноември Питър пристигнал от Лондон в България, за да опознае страната. Срещнал се с Па

Престъпления против спорта по българското наказателно право

Книгата е първото цялостно монографично изследване, посветено на престъпленията против спорта като а

Търговско право - Казуси - Съдебна практика

Този сборник е съставен с цел да подпомогне студентите от специалността „Право“ да осмис

Създаване на новобългарското наказателно право

Книгата изследва процеса на възникване и формиране на наказателното право като един от отраслите на

Правен режим на обществените поръчки по ЗОП

Книгата е подходяща, както за практици, възложители, техни служители, кандидати и участници в общест

Юридическо задължение

Книгата представлява опит да се поставят проблеми на съвременната теория на правото през призмата на

Предизвикай: Вписванията! (2008 - 2018)

В настоящия тематичен сборник „Предизвикай: Вписванията! (2008–2019)“ са представе

Предизвикай - Вещното право! 1961-2019 - твърди корици

Настоящото луксозно издание съдържа 68 постановления и тълкувателни решения на Върховния съд и на

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - 13. издание

В изданието са включени Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, Законът за Националната агенция з

Искът за наследство като средство за защита на правото на наследяване

Книгата представлява първото самостоятелно монографично изследване в цивилистичната ни доктрина, пос

Екологично право - специална част

Специалната част на настоящото учебно ръководство по екологично право на Република България е посвет

Предизвикай - Неоснователното обогатяване!

Сборникът съдържа 17 статии, систематизирани в 5 тематични раздела, посветени на проблемите на неосн

Предизвикай Съдебната практика! - Трудово и търговско право - 2018 -Том II

Недвижимите имоти и движимите вещи, останали непродадени в производството по несъстоятелност след пр

Предизвикай - Съдебната практика! - Облигационно и търговско право - 2018 - Том I

От гледна точка на чл. 52 ЗЗД обаче е справедливо и други лица, извън най-близкия семеен и родствен

Осигурителен стаж

В книгата се изследва осигурителният стаж като основна категория в българското задължително обществе

Екологично право - Обща част

Настоящото учебно ръководство има предназначението на основа за подготовката на студентите по учебна