Автор:
Издателство:
Корица:
Език:
Цена
 лв.
 лв.

Правна литература

Филтри
Дата (ново към старо)
Кодекс на труда - 2021 - актуализиран нормативен текст

Луксозно издание с твърди корици на Кодекс на труда, актуален към месец март 2021 г. Актуализира

Ново
Необходимо съдържание на индивидуалния трудов договор
Необходимо съдържание на индивидуалния трудов договор

„Необходимо съдържание на индивидуалния трудов договор“ - издание от 2021 г. на Нина Гев

Ново
Измененията в Закона за административните нарушения и наказания от 2020 г. - Коментар
Измененията в Закона за административните нарушения и наказания от 2020 г. - Коментар

ЗАНН действа вече повече от половин век. Което, от една страна, означава, че е успешен закон. Но, от

Ново
Регламентът Брюксел IV
Регламентът Брюксел IV

Регламент Брюксел IV съдържа уеднаквена уредба на наследствените правоотношения с международен елеме

Ново
Обществени поръчки (18 издание 2021 г.)
Обществени поръчки (18 издание 2021 г.)

18. издание към 20 Януари 2021 г. В новото издание на сборника са отразени измененията в ЗОП, обнаро

Ново
Кооперация - Ангел Калайджиев
Кооперация - Ангел Калайджиев

Изданието има за предмет на изследване кооперацията, която има търговско качество (без жилищностроит

Ново
Финансово - Бюджетно право - Седмо преработено и актуализирано издание - Кратък курс - Казуси
Финансово - Бюджетно право - Седмо преработено и актуализирано издание - Кратък курс - Казуси

„Нещата трябва да бъдат опростявани колкото е възможно, но не повече.“, Алберт Айнщайн

Ново
Закон за устройство на територията - 17. издание
Закон за устройство на територията - 17. издание

Изданието представя законовата уредба на отношенията, свързани с устройството на територията, с инве

Ново
Свидетелите очевидци в наказателното производство
Свидетелите очевидци в наказателното производство

В светлината на съвременните постижения на психологията и криминалистиката. В монографията са изсле

Ново
Трудови отношения - 2021
Трудови отношения - 2021

Целева аудитория: Работодатели и синдикалисти, юристи, мениджъри по човешки ресурси, лични състави,

Ново
Изборен кодекс - 6 издание 2021
Изборен кодекс - 6 издание 2021

В сборника са поместени Изборният кодекс, Законът за пряко участие на гражданите в държавната власт

Ново
Данъчно облагане 2021
Данъчно облагане 2021

Настоящото издание предлага пълния текст на данъчните закони с последните им изменения и подзаконови

Ново
Административно право и процес - 2021
Административно право и процес - 2021

Под съставителството на проф. д-р Димитър Костов Административното материално и процесуално право п

Ново
Право и модерност
Право и модерност

Право и модерност - за кое право става дума и какво е това право? За човек, школуван в юридическа тр

Ново
Кратък лекционен курс по Наказателнопроцесуално право
Кратък лекционен курс по Наказателнопроцесуално право

През 1989 г. излезе от печат последното издание на учебника на акад. Стефан Павлов по наказателен пр

Закон за движението по пътищата

Изданието включва и нов раздел: Индивидуални електрически и самобалансиращи се превозни средтва.Цвет

Ново
Закон за движението по пътищата 2020
Закон за движението по пътищата 2020

16. актуализирано издание към 1 септември 2020 г. В книгата е поместен Законът за движението по път

Ново
Социално подпомагане 2021
Социално подпомагане 2021

Сборникът съдържа: Конституция на Република България (извлечение) Закон за социално подпомагане П

Ново
Социално и здравно осигуряване 2021
Социално и здравно осигуряване 2021

Сборникът съдържа най-важните нормативни актове, необходими за прилагането на общественото и здравно

Ново
Правен режим на публичните предприятия в България
Правен режим на публичните предприятия в България

„Правен режим на публичните предприятия в България“ от д-р Анастас Георгиев Предмет

Обществени поръчки - 18. издание 2021

В новото издание на сборника са отразени измененията в ЗОП, обнародвани в бр. 107 на "Държавен вестн

Новото данъчно законодателство през 2021 година

Автори и съставители: Анета ГЕОРГИЕВА, Цветана ЯНКОВА, Евгения ПОПОВА, Ивайло КОНДАРЕВ, Александър Р

Новото данъчно законодателство през 2021 година + достъп до специализиран сайт

Автори и съставители: Анета ГЕОРГИЕВА, Цветана ЯНКОВА, Евгения ПОПОВА, Ивайло КОНДАРЕВ, Александър Р

Освобождаване от наказателна отговорност и административно наказване по българското наказателно право

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗВАНЕ ПО БЪЛГАРСКОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВ

Кодекс на труда - 17. издание

Сборникът включва Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за ур

Данъци 2021 (20. издание 2021 г.)

20. издание към 1 януари 2021 г. В сборника са включени материалните данъчни закони, които уреждат

Кодекс за социално осигуряване - 29 издание

Представена е законовата уредба на задължителното и доброволното социално осигуряване – Кодекс

Юриспруденция и легиспруденция - Институционалният контекст на правото

Юриспруденцията и легиспруденцията изразяват институционалния контекст на правото, което има уникалн

Дисциплинарното уволнение според практиката на ВКС 2008-2020

Целта на книгата е да се създаде методология на дисциплинарното уволнение. Подобно предизвикателство

Организации с нестопанска цел - 9. издание

редставена е уредбата на юридическите лица с нестопанска цел и техните отношения с държавата. Помес

Данъчно облагане и счетоводно приключване - 2020

зданието включва: книга-годишник компактдиск потребителско име и парола за достъп до сайта: www

Групиране на наказанията при множество престъпления

„При разработката на темата много добре разбирам, че не може да се осигури равен старт при пре

Социални права на българските граждани

Книгата е предназначена за съдии, адвокати, работодатели, синдикални дейци, за службите по труда и с

Социално осигуряване - 2020 година + CD

Изданието отразява състоянието на законодателството към 15 юли 2020 г.Автори и съставители: Ивайло И

Социално осигуряване - 2020 година

Изданието отразява състоянието на законодателството към 15 юли 2020 г.Автори и съставители: Ивайло И

Административен процес - Сборник нормативни актове - 2020 - Кино Лазаров

Сборникът е актуализиран към 17.06.2020 г Съдържание: Административнопроцесуален кодекс Закон з