Необходимо съдържание на индивидуалния трудов договор

 • Автор:Нина Гевренова

„Необходимо съдържание на индивидуалния трудов договор“ - издание от 2021 г. на Нина Гевренова

 

Книгата е разделена на 9 глави и покрива темите, свързани с необходимото съдържание на трудовия договор; наименование на длъжността; вида и границите на мястото на работа; вида и продължителност на работното време; система за заплащане и размер на основното трудово възнаграждение и др.

 

Характеристики +
Автор:
Нина Гевренова
Страници:
360
Издателство:
Сиела
Корица:
Твърда
Година:
2021
Език:
Български
ISBN:
9789542834700
Подробно описание +

СЪДЪРЖАНИЕ

 • Използвани съкращения.....................................................................11
 • Предговор..............................................................................................13
 • Глава 1 - Необходимо съдържание на трудовия договор...........................................................................17
  1.1. Белези на необходимото съдържание ......................................17
  1.2. Предпоставки за наличие на необходимо съдържание..............................................................22
  1.3. Специфика на предпоставките за наличие на необходимо съдържание на трудовия договор...........................27
  1.4. Видове необходимо съдържание на трудовия договор..........................................................................43
  1.4.1. Същинско необходимо съдържание на трудовия договор.............................................44
  1.4.2. Несъщинско необходимо съдържание на трудовия договор.............................................45
  1.4.3. Сравнение между същинското и несъщинското необходимо съдържание на трудовия договор....................................46

 • Глава 2 - Наименование на длъжността..........................................................52
  2.1. Правна уредба на наименованието на длъжността..................52
  2.2. Правна същност на длъжността и на нейното наименование..............................................................56
  2.3. Предмет на договаряне .............................................................68
  2.4. Граници на договорната свобода...............................................76
  2.5. Значение на липсата на договорна клауза ...............................83
  2.6. Значение на договореното наименование на длъжността ..........................................................84

 • Глава 3 - Вид и граници на мястото на работа..............................................96
  3.1. Правна уредба.............................................................................96
  3.2. Правна същност на мястото на работа.....................................97
  3.3. Видове място на работа ..........................................................108
  3.4. Предмет на договаряне.............................................................115
  3.5. Граници на договорната свобода .............................................117
  3.5.1. Граници на договорната свобода по отношение на мобилното място на работа .......................117
  3.5.2. Граници на договорната свобода по отношение на постоянното място на работа ................... 122
  3.6. Значение на липсата на договорни клаузи ............................ 128
  3.7. Значение на договорения вид и граници на мястото на работа .................................................... 131

 • Глава 4 - Вид и продължителност на работното време........................................................................... 137
  4.1. Правна уредба.......................................................................... 137
  4.2. Видове работно време с оглед неговата продължителност ............................................................ 142
  4.3. Правна същност на продължителността на работното време......................................................................... 148
  4.4. Предмет на договаряне............................................................ 154
  4.4.1. Предмет на договаряне при пълно работно време........................................................ 155
  4.4.2. Предмет на договаряне при непълно работно време.................................................... 162
  4.5. Граници на договорната свобода ........................................... 163
  4.5.1. Граници по отношение на вида на работното време.................................................... 163
  4.5.2. Граници по отношение на продължителността на пълното работно време............... 167
  4.5.3. Граници по отношение на продължителността на непълно работно време............... 169
  4.6. Значение на липсата на договорна клауза ............................. 170
  4.7. Значение на договорените вид и продължителност на работното време....................................... 173

 • Глава 5 - Система за заплащане и размер на основното трудово възнаграждение.......................................181
  5.1. Правна уредба на системата за заплащане и размера на основното трудово възнаграждение....................... 181
  5.1.1. Терминологични уточнения.......................................... 181
  5.1.2. Правна уредба в държавните източници на трудовото право .............................................. 183
  5.1.3. Правна уредба в недържавните източници на трудовото право .............................................. 184
  5.2. Правна същност на основното възнаграждение...............................................................................191
  5.3. Правна същност на системата за заплащане на основното възнаграждение ................................ 196
  5.4. Предмет на договаряне............................................................ 202
  5.5. Граници на договорната свобода............................................ 208
  5.5.1. Граници по отношение на вида на системата за заплащане ....................................... 208
  5.5.2. Граници по отношение на размера на основното възнаграждение............................................... 208
  5.5.3. Граници при повременната система за заплащане ............................................................. 209
  5.5.4. Граници при сделната система на заплащане.............. 216
  5.5.5. Граници при смесената система на заплащане............ 218
  5.6. Значение на липсата на договорните клаузи ......................... 219
  5.7. Значение на договорения вид на системата за заплащане ............................................................ 222
  5.8. Значение на договорения размер на основното възнаграждение/разценка........................................ 225

 • Глава 6 - Допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит......................................... 229
  6.1. Допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер.......................................... 229
  6.2. Правна уредба.......................................................................... 234
  6.2.1. Правна уредба в държавните източници ..................... 234
  6.2.2. Правна уредба във вътрешните правила ..................... 238
  6.2.3. Правна уредба в колективния трудов договор............. 246
  6.3. Правна същност....................................................................... 249
  6.4. Предмет на договаряне............................................................ 252
  6.5. Граници на договорната свобода ........................................... 257
  6.5.1. Граници по отношение на размера на процента
  за всяка година трудов стаж и професионален опит ............ 257
  6.5.2. Граници по отношение на основанието, момента на възникване, размера и периода на увеличаване........................................................................ 261
  6.6. Значение на липсата на договорни клаузи ............................ 264
  6.7. Значение на договореното основание, момент на възникване, размер и период за увеличение на размера на допълнителното възнаграждение....267
 • Глава 7 - Периодичност на изплащане на основното и допълнителните възнаграждения с постоянен характер....................................................................... 270
  7.1. Правна уредба ......................................................................... 270
  7.1.1. Правна уредба в държавните източници...................... 270
  7.1.2. Правна уредба в недържавните източници ................. 271
  7.2. Правна същност....................................................................... 273
  7.3. Предмет на договаряне ........................................................... 273
  7.4. Граници на договорната свобода............................................ 277
  7.5. Значение на липсата на договорни клаузи ............................ 280
  7.6. Значение на договорните клаузи относно периодичното изплащане на основното и допълнителните възнаграждения с постоянен характер .......... 282
 • Глава 8 - Размер на основния, удължения и допълнителния платен годишен отпуск................................... 284
  8.1. Правна уредба ......................................................................... 284
  8.1.1. Правна уредба в държавните източници...................... 284
  8.1.2. Правна уредба в колективния трудов договор ............ 285
  8.2. Правна същност....................................................................... 288
  8.3. Предмет на договаряне ........................................................... 294
  8.4. Граници на договорната свобода ........................................... 297
  8.5. Значение на липсата на договорната клауза .......................... 300
  8.6. Значение на договорения размер на основния, удължения и допълнителния платен годишен отпуск................................................................... 303
 • Глава 9 - Срок на предизвестие при прекратяване на трудовото правоотношение ...................................................... 305
  9.1. Правна уредба.......................................................................... 305
  9.1.1. Правна уредба в държавните източници ..................... 305
  9.1.2. Правна уредба в недържавните източници ................. 307
  9.2. Правна същност на срока на предизвестие .......................... 312
  9.3. Предмет на договаряне ........................................................... 319
  9.4. Граници на договорната свобода ........................................... 326
  9.5. Значение на липсата на договорна клау за ............................ 332
  9.6. Значение на договорения срок на предизвестието ............... 334

 • Заключение ........................................................................................ 337
 • Библиография....345
 • Предметен указател

Доставка +

Доставка

 

Доставката се извършва до посочен от вас адрес или офис на куриерска фирма „Спиди”  в рамките на работното време на куриерскata фирмa.

Срок за доставка – От 3 до 5 работни дни, с изключение на населените места, които куриерска фирма „Спиди” обслужват по график. 

 

Плащане с наложен платеж или банков превод!

При плащане с наложен платеж, трябва да заплатите дължимата сума при получаване на пратката.

Време за доставка: От 3 до 5 работни дни! 

Доставката се изчислява автоматично от системата на куриерска фирма „Спиди”.

Ориентировачната цена на доставка до офис на „Спиди3.40 лева.

Ориентировачната цена на доставка до адрес със „Спиди4.20 лева.

Безплатна доставка за поръчка над 50.00 лева.

 

Тази сума може да варира според наложения платеж, броя, обема и теглото на поръчаните стоки, както и населеното място на получателя.

В случай, че сте избрали начин на плащане "Наложен платеж", моля запазете разписката за изплатен Пощенски Паричен Превод, която куриерът издава при доставката.

Тя съответства на документа Касова бележка.

За поръчките с фактура този документ се прикачва към фактурата.
Изпратена и непотърсена поръчка в рамките на 7 дни се анулира и се връща към нас.

Доставката се извършва до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България.

Не се носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства в възможно да се удължава срока за доставка, като Потребителят своевременно се информира за това. 

Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

 

Начин на плащане +

Заплащането на направените поръчки може да се извършва по няколко начин:

 1. В брой/с наложен платеж – плаща се на куриера, който доставя продуктите; заплащате стойността на Вашата поръчка без допълнителни такси освен посочената крайна стойност на поръчката в сайта.
 2. По банков път – клиентът заплаща стойността на поръчката по посочената банкова сметка в лева. Поръчката ще бъде изпълнена след получаване на паричния превод по сметката на МАЙ БУУК ЕООД.