"Нощта" - Ели Визел

"Нощта" - Ели Визел

12 май 2020
  • Сподели:

Понякога се случва хората да се превърнат в безумни ненаситни човекоядци. Такива епизоди влизат в аналите на историята на човечеството и името на един такъв е Холокост - Разрушението - Катастрофата - Шоа. За пръв път трагедията на евреите по времето на Втората световна война е наречена така от автора на тази книга, Ели Визел, писател, философ, лауреат на Нобелова награда за мир.

В ръцете си държите разкъсващата хроника „Нощта”  - автобиографичния разказ за едно момче, оцеляло през адовете на Освиенцим, Биркенау и Бухенвалд. Тази книга няма да предизвика бури от емоции, сълзите ще бъдат изсушени от лагерните пещи и единственото, което ще остане е сухата ярост и обещанието да помним и да не мълчим.

„Невероятна книга, начало на нещо ново както в литературатерн, така и в религиозен аспект. Това е книга за властта, жестокостта, насилието, подлостта, за постоянния страх, за пустотата, за слабото тяло и за жаждата за живот… Това е книга за всичко, което трябва да знае! Това е книга за това, което сме длъжни да помним! „ – Ървинг Абрахамсън, издател

"Нощта" е литературен шедьовър. Това е книга от сенки без светлина, това е отчаян опит да се опише изтреблението на хората. Всяка нейна страница е „осеяна” с трупове. Това е книга – вик, но не вик на надежда, а от ужас и отчаяние” -  Флоранс Габе, вице-президент на Европейскияго институт  „Робер Шуман”.

„По-горе описах трудностите, с които се сблъска „Нощта“ при своята поява преди четиридесет и пет години… Темата бе възприемана като мрачна и не интересуваше никого. Ако някой равин я споменаваше в проповедите си, винаги се намираше някой да се жалва: „За какво да обременяваме децата с мъката на миналото?“. Нещата се промениха оттогава насам. Скромното ми произведение се радва на прием, който не съм очаквал. Днес предимно млади хора го четат в училище и в университета. И те са многобройни.

Как да си обясним този феномен? Преди всичко трябва да го припишем на промяната в манталитета на широката публика. Ако през петдесетте и шестдесетте години на ΧΧ в. възрастните, родени преди или по време на войната, засвидетелстваха по отношение на това, което наричаме просто Холокост, един вид несъзнателно и снизходително безразличие, то сега това вече не е така.

По онова време малцина издатели имаха смелостта да публикуват книги на тази тема. В наши дни всички публикуват редовно подобни издания, а някои дори всеки месец. …

Оттук насетне темата за Аушвиц е част от общата култура…

Със съзнанието, че поколението на оцелелите оредява с всеки изминал ден, съвременният студент или лектор се оказва привлечено от тяхната памет.

Защото в крайна сметка на едно по-висше равнище става въпрос за паметта, за нейния произход и богатство, както и за нейния завършек.” – Ели Визел, из предговора към изданието на „Нощта” от 2013 година.

Книгата е публикувана за пръв път през 1956 година и е една от първите книги, които описват преживяването в концлагерите.